USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

USLOVI PLAĆANJA ZA EVROPSKA PUTOVANJA

1.  Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 20% vrednosti putovanja.

2.  Ostatak novca do punog iznosa se isplaćuje do 30 dana pred početak putovanja.

Sve uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

USLOVI PLAĆANJA ZA DALEKE DESTINACIJE

1. Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 20% vrednosti putovanja.

2. Po formiranju grupe, putnici će biti obavešteni kada treba da dostave i novac za kupovinu avio karte (otprilike 2 do 3 meseca pred putovanje). Cena zavisi od destinacije – proveriti u agenciji.

3. Prilikom predaje dokumenata za dobijanje vize (za destinacije gde je potrebna) uplaćuje se iznos za vizu, osim ako nije drugačije naznačeno.

4. Ostatak novca do punog iznosa se isplaćuje do 45 dana pred početak putovanja.

Sve uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA

PLAĆANJE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

1. GOTOVINOM

Uplatom direktno u prostorijama agencije Trip Top Travel doo.

2. UPLATOM DIREKTNO NA RAČUN AGENCIJE

Uplatnica mora biti popunjena na sledeći način:

  • Uplatilac: Ime i prezime putnika sa adresom stanovanja
  • Svrha uplate: navesti destinaciju i termin putovanja
  • Primalac: Trip Top Travel doo
  • Broj računa: 205-265872-06
  • Iznos: upisati iznos prema instrukciji za uplatu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

3. ČEKOVIMA

Avans 20 % a ostatak na šest mesečnih rata bez kamate od datuma prijave za aranžman. Čekovi se deponuju odmah prilikom prijave za aranžman.

4. PLATNIM KARTICAMA

VISA, DINA, MASTER, MAESTRO

PLAĆANJE VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

1. UPLATOM DIREKTNO NA DEVIZNI RAČUN AGENCIJE

Neophodno je da nam pošaljete zahtev na e-mail kako bismo vam poslali devizne instrukcije za plaćanje.