ponedeljak - petak od 9 do 17h
trip top putovanja logo

Putovanja su sreća

USLOVI KORIŠĆENJA

Uputstvo za korišćenje internet prezentacije turističke agencije Trip Top Putovanja.

Svaki oblik korišćenja internet stranica turističke agencije Trip Top Putovanja podleže sledećim uslovima:

  • Svaki posetilac ima pravo da sve podatke i dokumente objavljene na internet prezentaciji turističke agencije Trip Top Putovanja kopira i reprodukuje u neograničenom broju na svoj računar, kao i da ih prosleđuje trećim osobama putem elektronske pošte, ali samo i isključivo u nekomercijalne svrhe i za ličnu upotrebu.
  • Sva eventualna kopiranja, reprodukovanje i prosledivanja trećim licima putem elektronske pošte u druge svrhe, a posebno u komercijalne svrhe, osim prethodno navedenih, dozvoljena su samo uz prethodno potpisan ugovor, ugovor o licenciranju ili slično sa nosiocem svih prava s područja prava intelektualnog vlasništva (autorskih prava, žig, dizajn itd.).
  • U slučaju neovlašćene upotrebe podataka i dokumenata objavljenih na internet stranicama Trip Top Putovanja u komercijalne i druge svrhe od strane korisnika, Trip Top Putovanja zadržava pravo na nadoknadu štete koja nastane takvom neovlašćenom upotrebom podataka i dokumenata.
  • Svi materijali, slike i fotografije objavljene na internet prezentaciji  zaštićene su autorskim pravom. Svi nazivi proizvoda, proizvođača, imena i slično koji su objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su kao žig (registrovani znak) ili kao drugo pravo sa područja prava intelektualnog vlasništva njihovih legitimnih vlasnika. Vlasnici imaju pravo i uživaju svu pravnu zaštitu predviđenu dokumentima iz kojih spomenuta prava proizlaze, kao i propisima s područja prava intelektualnog vlasništva.
  • Turistička agencija Trip Top Putovanja isključuje svaku svoju odgovornost za svaku nastalu direktnu i / ili indirektnu štetu koja proizađe ili bi eventualno mogla proizaći iz pristupa, korišcenja ili nemogućnosti korišctenja internet prezentacije  turističke agencije Trip Top Putovanja.
  • Turistička agencija Trip Top Putovanja zadržava pravo izmene sadržaja svojih internet stranica i o tome neće prethodno obaveštavati korisnike.

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.