ponedeljak - petak od 9 do 17h
trip top travel

USLOVI KORIŠĆENJA

Uputstvo za korišćenje internet prezentacije turističke agencije Trip Top Travel.

Svaki oblik korišćenja internet stranica turističke agencije Trip Top Travel podleže sledećim uslovima:

  • Svaki posetilac ima pravo da sve podatke i dokumente objavljene na internet prezentaciji turističke agencije Trip Top Travel kopira i reprodukuje u neograničenom broju na svoj računar, kao i da ih prosleđuje trećim osobama putem elektronske pošte, ali samo i isključivo u nekomercijalne svrhe i za ličnu upotrebu.
  • Sva eventualna kopiranja, reprodukovanje i prosledivanja trećim licima putem elektronske pošte u druge svrhe, a posebno u komercijalne svrhe, osim prethodno navedenih, dozvoljena su samo uz prethodno potpisan ugovor, ugovor o licenciranju ili slično sa nosiocem svih prava s područja prava intelektualnog vlasništva (autorskih prava, žig, dizajn itd.).
  • U slučaju neovlašćene upotrebe podataka i dokumenata objavljenih na internet stranicama Trip Top Travel u komercijalne i druge svrhe od strane korisnika, Trip Top Travel zadržava pravo na nadoknadu štete koja nastane takvom neovlašćenom upotrebom podataka i dokumenata.
  • Svi materijali, slike i fotografije objavljene na internet prezentaciji  zaštićene su autorskim pravom. Svi nazivi proizvoda, proizvođača, imena i slično koji su objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su kao žig (registrovani znak) ili kao drugo pravo sa područja prava intelektualnog vlasništva njihovih legitimnih vlasnika. Vlasnici imaju pravo i uživaju svu pravnu zaštitu predviđenu dokumentima iz kojih spomenuta prava proizlaze, kao i propisima s područja prava intelektualnog vlasništva.
  • Turistička agencija Trip Top Travel isključuje svaku svoju odgovornost za svaku nastalu direktnu i / ili indirektnu štetu koja proizađe ili bi eventualno mogla proizaći iz pristupa, korišcenja ili nemogućnosti korišctenja internet prezentacije  turističke agencije Trip Top Travel.
  • Turistička agencija Trip Top Travel zadržava pravo izmene sadržaja svojih internet stranica i o tome neće prethodno obaveštavati korisnike.

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.