ponedeljak - petak od 9 do 17h
trip top travel

MEĐUNARODNO PUTNO OSIGURANJE

Kada planirate putovanje, uz dokumentaciju, precizan spisak za pakovanje i mapu sa obeleženim znamenitostima, biće Vam potrebna i sigurnost koju donosi kvalitetna zdravstvena zaštita, tj. putno osiguranje, naročito u inostranstvu, gde je medicinska pomoć izuzetno skupa. Kupovinom osiguranja obezbeđene su Vam usluge medicinske asistencije i pokriće neophovnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno.

Agencija Trip Top Travel je na osnovu dosadašnjih iskustava za svog saradnika u ovom segmentu izabrala osiguravajuću kuću Triglav osiguranje a.d.o.

Triglav osiguranje na putu pokriva široke rizike u individualnom, grupnom ili porodičnom osiguranju i podjednako je važno ukoliko idete na službeni put koji traje svega nekoliko dana ili putujete na egzotičnu destinaciju gde ćete boraviti nekoliko nedelja.

Za više informacija o polisama putnog osiguranja pozovite nas na 011/3615-411, 011/3220-836, 065/2041-430 ili nam pišite na office@triptop.rs.